Otelleri Keşfetmek İçin Kaydır

Gizlilik Politikası

1. BVU TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ internet sitesindeki tüm dokümanlar troybook.com’ın mülkiyetindedir. Bu sitedeki hiç bir bilgi değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara iletilemez ve dağıtılamaz. İnternet sitesinin sayfalarının yazılı çıktıları ancak kişisel kullanım için alınabilir.

2. troybook.com internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan korunması için mevcut imkanlar dahilinde gerekli önlemler alınmıştır. Ancak kullanıcı, son güvenliğin sağlanması için kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve bilgisayarındaki bilgileri korumakla yükümlüdür. Kullanıcının, troybook.com internet sitesine girmesi nedeniyle oluşabilecek yazılımsal ve işletimsel hata ve sonuçlardan sorumlu olduğunu kabul eder.

3. troybook.com internet sitesinde yer alan her türlü bilgi sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerin hatalı olduğu ya da bu bilgiler doğrultusunda zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak istiyorsa, nihai ve güvenilir bilgiyi BVU TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Genel Müdürlüğü’nden temin etmekle yükümlü olduğunu ve internet sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle BVU TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

4. troybook.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar. Sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalardan dolayı BVU TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. sorumlu tutulamaz.

5. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde troybook.com, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirime hakkına sahiptir.

6. İnternet ortamının yapısı gereği bilgiler internet üzerinde dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarardan BVU TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumluluğunda değildir.

7. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bazı bilgiler, Troybook.com internet sitesi yoluyla toplanabilir. Bu bilgileri troybook.com ziyaretçilerine daha iyi bir hizmet sunmak için kullanmaktadır.

8. troybook.com, internet sitesinin, kullanım şartlarının herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

9. Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme KVKK uyarınca; Veri Sorumlusu sıfatıyla, taşıma ilişkisinin kurulması amacıyla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde sizlerden talep ettiğimiz ve açık rızanızla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, size verilen hizmetin devamı ve iyileştirilmesi, sizler için elverişli ve hızlı seyahat noktalarının ve şekillerinin belirlenmesi, uygun gemi seferlerinin yapılandırılması, tarafınızca izin verilen hallerde satış, pazarlama ve benzeri amaçlı olarak ticari iletişim yapılabilmesi ve kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren başkaca amaç ve hukuki sebepler çerçevesinde, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek olduğunu; KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yasal düzenlemeler uyarınca veri işlenme amacı ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak bu kişisel verilerin kamu tüzel kişileri, bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, Şirketimiz BVU TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.'nin, faaliyetlerini yürütmek üzere ilgili sözleş¬meler kapsamında hizmet aldığı, işbirliği yaptığı ve kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere, KVKK'nın öngördüğü hallerde ve koşullarda aktarılabilecek, devredilebilecek ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz. Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir.

KVKK 11. Madde çerçevesinde; İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmeyi, eksik veya yanlış işle¬nen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmeyi, güncellemeyi ve/veya silmeyi, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilirsiniz. Bu kapsamdaki haklarınızı KVKK md.13/f. I uyarınca aşağıdaki kanallar üzerinden kullanabilirsiniz: support@troybook.com isimli e-posta adresine, size ait güvenli elektronik imzanız ile imzanlanmış bir e-posta ile başvurabilirsiniz veya; Kargo ile yine ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile Şirketimiz'in merkez adresine başvuru yapabilirsiniz veya; Üyelik/taşıma sözleşmesi gereği beyan ettiğiniz, sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden support@troybook.com isimli e- posta adresine e-posta ile başvuru yapabilirsiniz.