Rumeli Fatihi olarak da bilinen ve Gelibolu yarımadasına çıkarak ilk fetih hareketini başlatan şehzade Gazi Süleyman Paşa’dır. Dedesi Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey, babası Orhan Bey’dir. Doğum tarihi hakkında çeşitli fikirler olmasına rağmen 1310 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Osmanlı hanedan mensupları tarafından Paşa lakabı çok kullanılan bir unvan değildir. Yüksek askeri idarecilere verilen bu unvanı Gazi Süleyman Paşa’nın taşıması kardeşleri arasında en büyük şahzede olması ile alakalıdır. Süleyman Paşa Osmanlı Devleti adına ilk kez Rumeli’ye geçmiş, Rumeli’nin içlerine doğru fetihlerin yolunu açmıştır. Üç kıtaya hükmeden Osmanlı Devleti’nin Avrupa kıtasına attığı ilk adım Gazi Süleyman Paşa’nın adımıdır.

   Osmanlıların Rumeli'ne geçmesi ile ilgili kuruluş dönemi hakkında bilgi taşıyan kroniklerin nüans farkları olsa da hemen hemen hepsinde sallar ile geçiş hikayesi anlatılmaktadır. Süleyman Paşa yanına yetmiş seksen yiğidiyle birlikte sallara binerek Rumeli’ye geçmiştir. İlk olarak Çimbi Hisarını daha sonra Ayaşolonya hisarını almışlardır. Ayaşolonya Hisarı iki ay tahkim edilerek gönüllü gelenler yerleştirilmiştir. Yakup Ece ve Gazi Fazıl Bey'ler de Gelibolu'ya gönderilmiştir. Gelibolu 1357 senesinde feth edilmiş ve Bolayır'a yerleşilmiştir.

   Sâhibu’l-hayr ve’l-hasenât” olarak nitelendirilen Süleyman Paşa; Bursa, İznik, İzmit, Yenişehir, Göynük, Geyve, Akyazı ve Gelibolu civarında cami, mektep, medrese, imaret, zaviye ve kervansaray gibi çok sayıda ve farklı niteliklerde eserler yaptırmıştır. Gazi Süleyman Paşa, mezarının bulunduğu Bolayır civarında avlanırken atının bir çukura düşüp tökezlemesi sonucu vefat etmiştir. Babası Orhan Gazi ilerleyen yaşına rağmen oğlunun ölüm haberini alınca Bolayır’a gelmiş ve burada defnettirmiştir. Gazi Süleyman Paşa’nın türbesi içinde bugün kendisinin, lalasının ve atının mezarları bulunmaktadır. Hemen yakınında ise Vatan Şairi olarak bilinen Namık Kemal’in kabri yer almaktadır.